BLOG

今日、明日と。

東京にて和歌山県建築士会青年委員会として
全国青年委員長会議に出席しています。
無事に一日目を終了、有意義な時間を過ごせました。
もう一日頑張ってきます。